مسولیت اجتماعی

تاریخ انتشار : 1398/10/10

ایده آل نیک بعنوان یک گروه فناوری اطلاعات و عرضه کننده خدمات آی تی علاوه بر فعالیت در این عرصه و کمک به هموطنان برای حضور آسان و کم هزینه در فضای مجازی سعی میکند